Hotline: +420 775 888 885 office@frankenland-travelgroup.cz

Prohlášení o ochraně údajů

1. Přehled týkající se ochrany údajů

Všeobecné pokyny

Následující pokyny poskytují jednoduchý přehled o tom, co se stane s vašimi osobními údaji při návštěvě naší webové stránky. Osobní údaje jsou všechna data, která vás mohou osobně identifikovat. Podrobné informace na téma ochrany údajů naleznete v našem prohlášení o ochraně údajů, uvedeném v tomto textu.

Evidence údajů na naší webové stránce

Kdo je zodpovědný za evidenci údajů na této webové stránce?

Zpracování údajů na této webové stránce provádí provozovatel webové stránky. Jeho kontaktní údaje naleznete v zápatí této webové stránky.

Jak vaše údaje zaznamenáváme?

Vaše údaje jsou zaprvé získávány tím, že nám je sdělíte. Přitom se může jednat o údaje, které zadáte např. do kontaktního formuláře.

Ostatní údaje evidují naše IT systémy automaticky při návštěvě webové stránky. Jsou to především technické údaje (např. internetový prohlížeč, operační systém nebo hodina vyžádání stránky). K zaznamenání těchto údajů dochází automaticky, jakmile vstoupíte na naši webovou stránku.

K čemu využíváme vaše údaje?

Část údajů se shromažďuje pro zajištění bezproblémového poskytnutí webové stránky. Ostatní údaje mohou být použity k analýze vašeho uživatelského chování.

Jaká práva máte s ohledem na vaše údaje?

Kdykoli máte právo na bezplatnou informaci o původu, příjemci a účelu svých uložených osobních údajích. Kromě toho máte právo požadovat opravu, znepřístupnění nebo vymazání těchto údajů. Za tímto účelem a v případě dalších dotazů na téma ochrany údajů se na nás můžete kdykoli obrátit na adrese uvedené v části Kontakty. Dále máte právo na podání stížnosti u příslušného dozorového úřadu.

Nástroje pro analýzu dat a nástroje třetích stran

Při návštěvě naší webové stránky může být vaše chování při surfování na internetu statisticky vyhodnocováno. K tomu dochází především pomocí souborů cookies a pomocí takzvaných programů analýzy. Analýza vašeho chování na internetu je obvykle anonymní; toto chování nelze vysledovat zpět k vám. Tuto analýzu můžete odmítnout nebo jí zabránit tím, že nebudete používat určité nástroje. Podrobnosti k této problematice naleznete v našem prohlášení o ochraně osobních údajů pod nadpisem „Moduly třetích stran a nástroje pro analýzu”.

Tuto analýzu můžete odmítnout. O možnostech odmítnutí analýzy vás budeme informovat v tomto prohlášení o ochraně údajů.

2. Všeobecné pokyny a povinné informace

Ochrana údajů

Provozovatelé těchto stránek berou ochranu vašich osobních údajů velmi vážně. Vaše osobní údaje považujeme za důvěrné a zacházíme s nimi podle zákonných předpisů o ochraně údajů a v souladu s tímto prohlášením o ochraně údajů.

Při používání této webové stránky jsou získávány různé osobní údaje. Osobní údaje jsou údaje, které vás mohou osobně identifikovat. Toto prohlášení o ochraně údajů vysvětluje, jaké údaje shromažďujeme a k čemu je používáme. Prohlášení také vysvětluje, jak a za jakým účelem se tak děje.

Upozorňujeme na to, že přenos údajů na internetu (např. při komunikaci e-mailem) může vykazovat bezpečnostní mezery. Dokonalá ochrana údajů před přístupem třetích stran není možná.

Upozornění týkající se odpovědného subjektu

Subjekt odpovědný za zpracování údajů na této webové stránce:

Frankenland s.r.o.

Patočkova 2386/85

169 00 Praha 6

Tel: 00420 233 350 368

Email: office@frankenland-travelgroup.cz

 

Odpovědnými orgány jsou fyzické nebo právnické osoby, které samostatně nebo společně s jinými orgány rozhodují o účelech a prostředcích zpracování osobních údajů (např. jména, e-mailové adresy a podobně).

Odvolání vašeho souhlasu se zpracováním údajů

Mnoho operací zpracování údajů je možných pouze s vaším výslovným souhlasem. Již udělený souhlas můžete kdykoli odvolat. K tomuto účelu postačuje, pokud nám zašlete neformální sdělení e-mailem. Tímto odvoláním zůstává nedotčena právoplatnost zpracování údajů, ke kterému došlo do okamžiku odvolání souhlasu.

Právo na podání stížnosti u příslušného dozorového úřadu

V případě porušení zákona o ochraně údajů má dotyčná osoba právo na podání stížnosti u příslušného dozorového úřadu. Příslušným dozorovým úřadem pro právní otázky ochrany údajů je krajský subjekt pověřený státem k ochraně údajů, ve kterém má naše firma své sídlo. Seznam subjektů pověřených ochranou údajů a jejich kontaktní údaje lze nalézt pod následujícím odkazem:

https://www.uoou.cz/vismo/o_utvar.asp?id_u=10

 

Právo na přenositelnost údajů

Máte právo na získání údajů, které automaticky zpracováváme na základě vašeho souhlasu nebo při plnění smlouvy, a to na jejich poskytnutí vám nebo třetí osobě v běžně používaném, strojově čitelném formátu. Pokud požadujete zpřístupnění údajů přenosem jiné odpovědné osobě, dojde k tomu pouze tehdy, pokud je to technicky proveditelné.

Zabezpečení šifrováním SSL nebo TLS

Tato stránka používá šifrování SSL nebo TLS z bezpečnostních důvodů a také za účelem ochrany přenosu důvěrného obsahu, jako jsou například objednávky nebo poptávky, které nám zašlete jako provozovateli stránek. Zabezpečené spojení poznáte podle toho, že řádek s adresou ve vašem prohlížeči se změní z „http://“ na „https://“ a v řádku vašeho prohlížeče se objeví symbol zámku.

Pokud je aktivováno šifrování SSL nebo TLS, nemohou třetí osoby číst údaje, které jste nám zaslali.

Přístup k údajům, zablokování a výmaz

V rámci platných zákonných ustanovení máte kdykoli právo na bezplatný přístup ke svým osobním údajům, na informaci o jejich původu a příjemci a účelu zpracování údajů a případně máte právo na opravu, zablokování nebo výmaz těchto údajů. K tomuto tématu a v případě dalších dotazů na téma osobní údaje se na nás můžete kdykoli obrátit na adrese, která je uvedena v části Kontakty.

Odmítnutí reklamních e-mailů

Odmítáme tímto využívání kontaktních údajů zveřejněných v rámci povinnosti uveřejnění dat v části Kontakty, případně „ O nás“ a v záhlaví a zápatí stránky, za účelem zasílání nevyžádané reklamy nebo nevyžádaných informačních materiálů. Provozovatelé stránek si výslovně vyhrazují právo učinit právní kroky v případě nevyžádaného zasílání reklamních informací, například prostřednictvím spamových e-mailů.

3. Evidence údajů na naší webové stránce

Cookies

Internetové stránky zčásti používají takzvané cookies. Soubory cookies nepoškozují váš počítač ani neobsahují viry. Cookies slouží k tomu, abychom naši nabídku přizpůsobili uživatelům, aby byla efektivnější a bezpečnější. Cookies jsou malé textové soubory, které se ukládají ve vašem počítači a které ukládá váš prohlížeč.

Většina souborů cookies, které používáme, jsou takzvané „Session Cookies“. Ty jsou po skončení návštěvy stránek automaticky vymazány. Ostatní soubory cookies zůstávají ve vašem koncovém přístroji uloženy tak dlouho, dokud je nevymažete. Tyto cookies nám umožňují rozpoznání vašeho prohlížeče při příští návštěvě.

Svůj prohlížeč můžete nastavit tak, abyste byli o vložení cookies informováni nebo abyste povolili cookies pouze v ojedinělém případě, případně abyste cookies zakázali pouze v určitých případech nebo všeobecně, anebo abyste aktivovali automatické vymazání cookies při zavření prohlížeče. Zákaz ukládání souborů cookies ve vašem prohlížeči může omezit funkčnost této webové stránky.

Cookies, které jsou požadovány k provádění elektronické komunikace nebo k poskytování některých funkcí, jež chcete použít (např. funkce nákupního košíku), jsou ukládány na základě čl. 6 odst. 1 písm. f) obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). Provozovatel webové stránky má oprávněný zájem na ukládání cookies pro technicky bezchybné a optimalizované poskytování svých služeb. Pokud jsou ukládány jiné cookies (např. soubory cookies pro analýzu vašeho surfování), je o nich pojednáno v tomto prohlášení o ochraně údajů zvlášť.

Soubory Server-Log

Provozovatel stránek automaticky shromažďuje a ukládá informace do takzvaných souborů Server-Log, který nám váš prohlížeč zasílá automaticky. Jsou to:

  • Typ a verze prohlížeče
  • Použitý operační systém
  • Odkazující URL
  • Název hostitele přistupujícího počítače
  • Čas požadavku serveru
  • IP adresa

Sloučení těchto údajů s jinými zdroji dat se neprovádí.

Základem pro zpracování údajů je čl. 6 odst. 1 písm. b) nařízení GDPR, který povoluje zpracování údajů za účelem splnění smlouvy nebo předsmluvních opatření.

Kontaktní formulář

Pokud nám zašlete dotazy přes kontaktní formulář, uložíme vaše údaje z poptávkového formuláře včetně kontaktních údajů, které jste v něm uvedli, a to za účelem zpracování dotazu a pro případ následných dotazů. Tyto údaje nepředáme bez vašeho souhlasu.

Ke zpracování údajů zadaných do kontaktního formuláře tedy dochází výhradně na základě vašeho souhlasu (čl. 6 odst. 1 písm. a) obecného nařízení o ochraně osobních údajů – GDPR). Tento souhlas můžete kdykoli odvolat. K tomuto účelu postačuje, pokud nám zašlete neformální sdělení e-mailem. Tímto odvoláním zůstává nedotčena právoplatnost zpracování údajů, ke kterému došlo do okamžiku odvolání souhlasu.

Údaje, které jste zadali v kontaktním formuláři, zůstávají u nás tak dlouho, dokud nás požádáte o jejich výmaz, dokud neodvoláte svůj souhlas k jejich uložení nebo jakmile zanikne účel uložení údajů (např. po ukončení zpracování vašeho dotazu). Závazná zákonná ustanovení – zejména archivační lhůty – zůstávají nedotčena.

Registrace na této webové stránce

Na naší webové stránce se můžete zaregistrovat, abyste mohli využívat doplňující funkce této stránky. Údaje, které za tímto účelem zadáte, použijeme pouze pro využití příslušné nabídky nebo služby, pro které jste se registrovali. Povinné údaje vyžádané při registraci musí být uvedeny v plném rozsahu. V opačném případě registraci odmítneme.

V případě důležitých změn, jako jsou například změny v rozsahu dodávky nebo potřebné technické změny, použijeme e-mailovou adresu uvedenou při registraci, abychom vás touto cestou informovali.

Ke zpracování údajů zadaných při registraci dochází na základě vašeho souhlasu (čl. 6 odst. 1 písm. a) nařízení GDPR). Udělený souhlas můžete kdykoli odvolat. K tomuto účelu postačuje, když nám zašlete neformální sdělení e-mailem. Tímto odvoláním zůstává nedotčena právoplatnost zpracování údajů, ke kterému došlo do okamžiku odvolání souhlasu.

Údaje získané při registraci budou u nás uloženy do té doby, dokud budete na naší webové stránce registrováni, a poté budou vymazány. Zákonné archivační lhůty zůstávají nedotčeny.

Zpracování údajů (údaje o zákazníkovi a o smlouvě)

Shromažďujeme, zpracováváme a využíváme osobní údaje pouze tehdy, pokud jsou nutné pro zdůvodnění obsahu, vytvoření obsahu nebo změnu obsahu právního vztahu (stávající údaje). To se provádí na základě čl. 6 odst. 1 písm. b) nařízení GDPR, který umožňuje zpracování údajů ke splnění smlouvy nebo předsmluvních opatření. Osobní údaje o používání našich internetových stránek (uživatelské údaje) shromažďujeme, zpracováváme a využíváme pouze tehdy, pokud je to nutné k umožnění nebo vyúčtování využívání služby.

Získané údaje od zákazníků budou vymazány po uzavření zakázky nebo po ukončení obchodního vztahu. Zákonné archivační lhůty zůstávají nedotčeny.

4. Newsletter

Údaje o Newsletteru

Chcete-li odebírat Newsletter nabízený na webové stránce, potřebujeme od vás e-mailovou adresu a informace, které nám umožní ověřit si, že jste majitelem uvedené e-mailové adresy a že souhlasíte s tím, abyste dostávali Newsletter. Další údaje neshromažďujeme, nebo je shromažďujeme pouze na dobrovolné bázi. Tyto údaje používáme výhradně pro zasílání vyžádaných informací a nepředáváme je třetím osobám.

Ke zpracování údajů zadaných do přihlašovacího formuláře pro Newsletter dochází výhradně na základě vašeho souhlasu (čl. 6 odst. 1 písm. a) nařízení GDPR). Udělený souhlas s uložením e-mailové adresy a jejím využitím k zasílání Newsletteru můžete kdykoli odvolat, například prostřednictvím odkazu pro „odhlášení“ uvedeného v Newsletteru. Tímto odvoláním zůstává nedotčena právoplatnost zpracování údajů, ke kterému došlo do okamžiku odvolání souhlasu.

Vaše údaje, které jsou u nás uloženy za účelem odebírání Newsletteru, budou u nás uloženy až do okamžiku vašeho odhlášení zasílání Newsletteru, a po zrušení odebírání Newsletteru budou vymazány. Údaje, které u nás byly uloženy k jiným účelům (např. e-mailové adresy pro členskou oblast) tímto zůstávají nedotčeny.

5. Pluginy a nástroje

Google Web Fonts

Tato stránka využívá k jednotnému znázornění druhů písma takzvané Web Fonts (fonty pro webové stránky), které poskytuje Google. Při vstupu na stránku nahraje váš prohlížeč potřebné fonty pro webové stránky do mezipaměti vašeho prohlížeče (Browser cache), aby se správně zobrazovaly texty a druhy písma.

K tomuto účelu se musí vámi používaný prohlížeč připojit k serverům společnosti Google. Díky tomu získá Google informaci o tom, že jste přes vaši IP adresu vstoupili na naše webové stránky. Použití fontů Google Web Fonts je zájmu jednotného a atraktivního znázornění našich online nabídek. To znamená oprávněný zájem ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. f) nařízení GDPR.

Pokud váš prohlížeč nepodporuje fonty pro webové stránky, bude ve vašem počítači použito standardní písmo.

Další informace k Google Web Fonts najdete na https://developers.google.com/fonts/faq a v Prohlášení o ochraně údajů společnosti Google: https://www.google.com/policies/privacy/.